Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      UZ BĪBELES PAMATIEM: ROKASGRĀMATA GARĪGAI IZAUGSMEI    

 

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

 

Bībeles Pamati

 

 

SATURS
1. Ko nozīmē būt Kristū
“Tādēļ, ja kas ir Kristū”

1.1.1 “Kristus ir jūsos”
1.1.2 Apslēptais (sirds) cilvēks
1.2 Noteiktības jautājums
1.3 Jaunā Derība
1.4 Jauna dzīve
1.5 Mācības pamatu spēks
1.6 Pasauļu sadursme

2. Dievbijības principi
2.1 Ņemt savu krustu
2.2 Tas nav vaļasprieks
2.3 “Izmantojiet laiku”
2.4 Kalpošana par velti
2.5 Iemīlot Viņa parādīšanos
2.6 Garīgās ambīcijas
2.7 Dzīve dažādos līmeņos
2.8 Uzticības loģika
2.9 Noturības loģika
2.10 Augšupejošā spirāle
2.11 “Šī laika ciešanas ir nenozīmīgas .”
2.12 Mūsu izmisums
2.13 Uzticība: brīdinājums

3. Eklēsijas dzīve

3.1 Priesterības gars
3.2 Mēs visi esam priesteri
3.3 Grēku nožēla un piedošana
3.4 “Kopīgi Kristū”
3.5 Maizes laušana
3.5.1 Pashā un maizes laušana
3.5.2 Maizes laušana kā pateicības upuris par mieru
3.5.3 Pārliecināšana ar mācības palīdzību
3.5.4 Vēstule ebrejiem: pamācības uzrunas piemērs
3.5.5 Pašpārbaude
3.5.6 Maizes laušana: tiesas dienas priekšnojauta
3.5.7 Maizes laušana: daži jautājumi
3.6 Netiesājiet
3.7 Jaunība Patiesībai
3.8 Pievērsto pievēršana
3.9 Grēks ir nopietna lieta
3.10 Vientuļnieki
3.11 “Jā, jūs visi .”
3.12 Kristadelfieši neierobežoti

4. Sludināšana
4.1 Mēs visi esam sludinātāji
4.2 Žēlastības Evaņģēlijs
4.3 Evaņģēlija pazemība
4.4 “Pa visu pasauli”
4.5 Sludināšana: Kā?

5. Lūgšana
5.1 Slavēšanas princips
5.2 Lūgšanas būtība
5.3 Lūgšana: daži praktiski jautājumi
5.4 Gandarījums par uzklausītu lūgšanu
5.5 Starpniecība lūgšanā
5.6 Daži lūgšanu paraugi

6. Bībeles studēšana
6.1 Maize no debesīm
6.2 Māja uz klints
6.3 Aklie cilvēki
6.4 Vai mēs esam pārāk akadēmiski?
6.5 Dieva valoda
6.6 Kāpēc Bībele tik daudzus mulsina?
6.7 Bībeles studēšana: Kā?
6.7.1 Bībeles studēšana ar jautājumu palīdzību
6.8 ‘Garlaicīgās vietas’
6.8.1 Apgūstot 3.Mozus grāmatu
6.8.2 Laiku grāmatu apgūšana
6.9 Bībeles studenti
6.9.1 Pēteris: neizglītots Bībeles students
6.9.2 Daniēls: augstākās proves Bībeles students
6.10 Bībeles studēšana
6.10.1 Tēli: Jāzeps un Jēzus
6.10.2 Lietas, kuras var tikai apcerēt: Vai Izraēls ēda Tā Kunga Pashā
6.10.3 Lietas, par kurām var tikai minēt: Kas notika Ēdenē?
6.11 Lietas, kuras jūs, cerams, kādreiz sapratīsiet: jautājumi manas Bībeles lappušu malās

7. Kungs, kuru mēs gandrīz nemaz nepazīstam
7.1 Personīgais Kungs
7.2 Saprotošais Kungs
7.3 Iejūtīgais Kungs
7.4 Žēlastības Kungs
7.5 Prasīgais Kungs
7.6 Krusta Kungs
7.7 Darbīgais Kungs
7.8 Tiesas Kungs
7.9 Valstības Kungs
7.10 Kristus mīlestība

7.11 Pāvils un Kristus

7-11-1 Pāvila atsauces uz evaņģēlijiem
7-11-2 Pāvila atsauces uz evaņģēlijiem: statistiskā analīze
7-11-3 PĀVILS UN KRISTUS

7.12 Krusta nāve

7-12-1 Vēsturiskie apstākļi
7-12-2 KRUSTA NĀVE (1)
7-12-3 KRUSTĀ TEIKTAIS (1): “TĒVS, PIEDOD TIEM”
7-12-4 KRUSTA NĀVE (2)
7-12-5 KRUSTĀ TEIKTAIS (2): “SIEVA, REDZI, TAVS DĒLS”
7-12-6 KRUSTA NĀVE (3)
7-12-7 KRUSTĀ TEIKTAIS (3): “ŠODIEN TU BŪSI AR MANI”
7-12-8 KRUSTĀ TEIKTAIS (4): “KĀPĒC TU MANI ESI ATSTĀJIS?” (Mt.27:46)
7-12-9 KRUSTĀ TEIKTAIS (5): “Man slāpst!”
7-12-10 KRUSTĀ TEIKTAIS (6): “Viss piepildīts” (Jņ.19:30)
7-12-11 KRUSTĀ TEIKTAIS (7): “Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās”
7-12-12 KRUSTA NĀVE (4)
7-12-13 Krusta spēks

8. Dievs, kuru mēs gandrīz nepazīstam

8.1 Dievs un laiks
8.2 Dieva ierobežošana
8.3 Dieva nekonsekvence
8.4 Baidīties Dieva
8.5 Dieva pazemība
8.6 Dieva vienotība
8.7 Dievs: galīgā realitāte

9. Paraug piemēri
9.1.1 Ījabs: attīstības paraugs
9.1.2 Ījaba pārveidošana
9.2.1 Jēkabs un Dievs: progresējošas zināšanas
9.2.2 Jēkabs un apsolījumi: progresējošs novērtējums
9.3.1 Mozus: ceļā uz briedumu
9.3.2 Mozus: garīguma kalngals
9.4 Pāvils: nesalīdzināmais kristadelfietis

10 Dažas kristadelfiešu problēmas
10.1 “Es nebūšu Valstībā”
10.2 “Mana sirdsapziņa nesaskata tur nekā ļauna”
10.3 “Es esmu liekulis”
10.4 “Man nepatīk kristadelfieši”
10.4.1 Tenkas eklēsijā
10.5 “Vai mums nevajadzētu vairāk darīt pasaules labā?”
10.6 “Ar ko man būt sadraudzībā?”
10.6.1 “Kas ir mans brālis?”
10.6.2 Sevis kristīšana

10.7 “Vai tad kristadelfieši ir vienīgie?”
10.8 Radīšanas pieraksti
10.9 Precības ārpus Ticības
10.10 Dzīve vienatnē
10.10.1 Problēmas izvērtēšana: ievads
10.10.2 Zaļāka zāle
10.10.3 Dzīve vienatnē: bīstama dzīve
10.10.4 Bībeles perspektīva
10.10.5 Viņpus vientulības
10.10.6 Hiskija: personības izpēte
10.11 Lejupslīdošā spirāle
10.12 Apzināts iebildums
10.12.1 Vārdi brālim pirms tribunāla
10.12.2 Apzināts iebildums: viela pārdomām
10.12.3 “Tīra sirdsapziņa”
Noslēgums: Izturēt līdz galam
                                       

Uz Bībeles Pamatiem Mājas

 

1. nodarbība: Ko nozīmē būt Kristū

 

2. nodarbība : DIEVBIJĪBAS PRINCIPI

 

3. nodarbība: EKLĒSIJAS DZĪVE

 

4. nodarbība: SLUDINĀŠANA

 

5. nodarbība: LŪGŠANA

 

6. nodarbība: BĪBELES STUDĒŠANA

 

7. nodarbība: KUNGS, KURU MĒS GANDRĪZ NEMAZ NEPAZĪSTAM

 

8. nodarbība: DIEVS,
KURU MĒS GANDRĪZ NEPAZĪSTAM


9. nodarbība: PARAUG PIEMĒRI


10. nodarbība:DAŽAS PROBLĒMAS