Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      VAI IZRAĒLS ĒDA TĀ KUNGA PASHĀ?    

 

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

 

Bībeles Pamati

 

 

6.10.2 LIETAS, KURAS VAR TIKAI APCERĒT:

VAI IZRAĒLS ĒDA TĀ KUNGA PASHĀ?

Vīriešu kārtas pirmdzimto skaits, Izraēlam atstājot Ēģipti, bija ārkārtīgi mazs (aptuveni 20 000, 4.Moz.3:43). Vairumā pirmatnējo sabiedrību sieviete dzemdē caurmērā septiņus bērnus, kas nozīmē, ja iedzīvotāju, kas atstāja Ēģipti kopskaits bija 2 800 000 (2.Moz.12:37), tad vajadzētu būt ap 400 000 vīriešu kārtas pirmdzimto. Bet tā vietā ir tikai neliela daļa šī skaitļa. Kādēļ?

Mans pieņēmums – un tas ir to lietu starpā, par kurām mēs nekad negūsim 100% skaidrību un varam tikai minēt – ir, ka daudzi ebreju pirmdzimtie mira Pashā naktī. Izraēls tika brīdināts, ja viņi nepildīs Tā Kunga pavēli par Pashā ēšanu, tad “maitātājs” Eņģelis nogalinās viņu pirmdzimtos (2.Moz.12:23). “Maitātājs” minēts 1.Kor.10:10: “Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāja nomaitāti” (olothreutes, grieķu valodā tas ir īpašvārds). Kas bija Maitātājs? Ja Raksti interpretē Rakstus, tas bija Pashā nakts Eņģelis – Maitātājs. Līdzīgā veidā Ebr.11:28 runā par “pirmdzimušo maitātāju” (grieķu olothreuo).

Izraēla uzmanība bija novērsta no galvenā, kam bija jābūt uzmanības centrā: jēra asinīm. Viņi bija kurnētāji, sākot no tās dienas, kopš Kungs viņus iepazina, proti, no Pashā nakts (5.Moz.9:24). Viņi ēda Tā Kunga Pashā, bet klusībā kurnēja; un tieši šīs kurnēšanas dēļ, šīs apsēstības ar ķildas meklēšanu pret līderiem dēļ, sīkumainās kurnēšanas pret šo un to, nespējas aptvert caur jēra asinīm nākošo atbrīvošanas brīnumu...viņi tika notiesāti līdz ar ēģiptiešiem. Ļoti drīz pēc tam ļaudis atgādināja Mozum šo incidentu: “Kaut Tā Kunga roka (šī vārdkopa nereti asociējas ar Eņģeļa darbu Pashā naktī) būtu likusi (arī) mums (varbūt šim vārdam jābūt uzsvērtam) mirt Ēģiptes zemē, kad mēs vēl mitām pie gaļas podiem un mums bija maizes papilnam, ko ēst” (2.Moz.16:3). Viņi neteica tikai, kaut mēs būtu miruši Ēģiptē; viņi vēlējās kaut Tā Kunga roka būtu likusi tiem mirt. Sēdēšana pie gaļas podiem un maizes ēšana varētu būt atsauce uz Pashā ēšanu tonakt, kad (iespējams) ap 90% ebreju ģimeņu pirmdzimto tika nomaitāti. Viņi vēlējās, kaut arī viņi būtu miruši tai Pashā naktī. Viņus vajāja doma, ka Mozus taisās viņus nogalināt, tā kā arī pirmdzimto nogalināšanā viņi vainoja Mozu.

Izraēls bija izteikti nepakļāvīgs Dievam kopš iziešanas no Ēģiptes, pat pirms viņu izglābšanās, izejot caur Niedru jūras vidu pa sausumu (5.Moz.9:24 = 2.Moz.20:5,6). Iespējams, ka tikai Mozus nelokāmā visu pavēļu ievērošana Pashā naktī atturēja Dievu no sākotnējā visa Izraēla iznīcināšanas plāna īstenošanas ar Maitātāja Eņģeļa palīdzību, kurš nomaitāja (ēģiptiešu un ebreju) pirmdzimtos (Ebr.11:28). Varbūt šīs taisnprātības dēļ, ko Dievs piedēvēja tā laika Izraēlam, Viņš nemin šo viņu milzīgo neveiksmi.

Izraēla iziešana no Ēģiptes Pashā naktī bija pirmtēls mūsu iziešanai no pasaules otrās atnākšanas laikā (Lk.12:35,36 = 2.Moz.12:11). Pirmdzimtie pārstāv mūs, pirmdzimto eklēsiju (Ebr.12:23,gr.). Iespējams, ka 90% pirmdzimto netika izglābti, tāpēc ka tie kurnēja, ka atļāvās nepievērst uzmanību galvenajam, kas ir pestīšanas pamatā: jēra asinīm. Cik jaunā Izraēla procentiem gaidāms tāds liktenis?                                       

Uz Bībeles Pamatiem Mājas

 

1. nodarbība: Ko nozīmē būt Kristū

 

2. nodarbība : DIEVBIJĪBAS PRINCIPI

 

3. nodarbība: EKLĒSIJAS DZĪVE

 

4. nodarbība: SLUDINĀŠANA

 

5. nodarbība: LŪGŠANA

 

6. nodarbība: BĪBELES STUDĒŠANA

 

7. nodarbība: KUNGS, KURU MĒS GANDRĪZ NEMAZ NEPAZĪSTAM

 

8. nodarbība: DIEVS,
KURU MĒS GANDRĪZ NEPAZĪSTAM


9. nodarbība: PARAUG PIEMĒRI


10. nodarbība:DAŽAS PROBLĒMAS