Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      5.6 DAŽI LŪGŠANU PARAUGI     

 

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

 

Bībeles Pamati

 

 

5.6 DAŽI LŪGŠANU PARAUGI

Kristības ir piedzimšana no jauna, piedzimšana jaunās attiecībās ar Dievu kā mūsu Tēvu un Kungu Jēzu kā mūsu vecāko brāli un starpnieku. Tādēļ pēc kristībām sazināšanās ar Dievu ir būtiski svarīga. Taču nesen kristītajiem bieži tieši lūgšana sagādā problēmas. Kā lai uzsāk lūgšanu? Dažiem šī problēma ir vienkārši bezgalīga. Citi atkal jūt, ka viņu lūgšanām kaut kā pietrūkst, un cīnās ar cilvēku valodas nepilnībām, kas traucē viņiem izteikt to, ko viņi jūt. Šīs grūtības šādā vai tādā veidā neatstās mūs mūsu garīgās dzīves laikā. Taču mums ir vienmēr jāsaprot, ka Kungs Jēzus nenodod mūsu vārdus Dievam tā, kā to dara tulks. Redzot, ka mēs nezinām, ko mums būs lūgt, Viņš mūsu gara domas nodod Dievam (Rom.8:26,27). Tieši šajā kontekstā Pāvils mudina mūs būt garīgiem mūsu ikdienas dzīvē; jo mūsu gara dzīvi Kungs Jēzus, “Tā Kunga Gars”, ceļ Dieva priekšā. Tādēļ lūgšana var būt visa mūsu dzīve, ko mēs dzīvojam Dieva priekšā. Tomēr, mūs mudina izteikt lūgšanu arī vārdos; un tiešām, Rakstos rodam pulka piemēru tam, ka cilvēki to arī dara.

Veidojot lūgšanas, jāpatur prātā vismaz divi galvenie principi. Pirmkārt, mums nav jāvēršas ar lūgšanu pie melnās kastes mūsu smadzenēs, ko mēs saucam par ‘Dievu’. Mūs aicina iztēloties Viņu kā reālu, dzīvu būtni, kas mīt Debesīs, ar Kungu Jēzu pie Viņa labās rokas, kas spēcīgi aizlūdz Dievu par mums. Tas nozīmē, ka mūsu lūgšanām ir mērķis, mēs neizkliedzam vārdus visuma monolītajā tukšumā un mēs nenodarbojamies ar abstraktām pārdomām, kas paliek mūsu smadzeņu šūnās, kurās tās arī dzimst. Otrkārt, mums ir jāvēršas pie Visaugstākā garīgā Dieva, lietojot garīgu valodu; Gara vārdu valodu. Tādēļ mūsu lūgšanām ir jācitē, jāpārveido un jāatsaucas pēc iespējas biežāk uz Rakstu valodu. Sekojošās lūgšanas cenšas to darīt; lasītāji varētu vienkārši pārlasīt šīs lūgšanas un ar zīmuli ierakstīt tos pantus, uz kuriem šie vārdi attiecas; tas būtu interesants mājas darbs.

Vairāku gadu garumā brāļi un māsas ir lūguši mani uzrakstīt dažas lūgšanas. Es esmu vairākkārt atteicies to darīt, jo man likās, ka tādā gadījumā Dieva bērni runātu ar Viņu ar cita cilvēka vārdiem un tādējādi viņu attiecības ar Dievu kļūtu neauglīgas un tukšas. Šī doma vēl arvien man neliek miera. Taču brāļu un māsu skaits, kas nepārstāj mani tirdīt, lai es dotu vismaz dažus konkrētus piemērus, ir strauji audzis ar kristīto cilvēku skaita krasu pieaugumu, daudzi no kuriem bijuši pavisam bez reliģijas, kuriem nav kristietības pamatu. Man šķiet, ka labāk tomēr Dieva bērniem vērsties pie Dieva ar kādu lūgšanu, nevis atteikties no tām pavisam. Taču es gribu tūkstoškārt pasvītrot, ka tas, kas sekos, nav lūgšanu grāmata. Šo lūgšanu uzdevums ir jūsu pašu domu veicināšana. Es ieteiktu jums pārtulkot šīs lūgšanas dzimtajā valodā, pievienojot dažus teikumus. Daži no mums, kas ir lūguši Dievu visu savu mūžu, dažkārt jūtas vainīgi, visu laiku lietojot tos pašus izteicienus un vārdus. Tajā jau nav nekā slikta faktiski; Kristus trīs reizes lūdza Dievu Ģetzemanes dārzā, “sacīdams tos pašus vārdus”; un Viņš deva mums lūgšanas paraugu (Tēvreizi), kas jāatkārto. Taču kā vīri un sievas, kas dzīvo “atjaunotā dzīvē” dinamiskas attīstības garā, nebūtu slikti, ja mēs laiku pa laikam pārskatītu mūsu lūgšanu valodu un stilu. Cita kristadelfieša lūgšanu lasīšana varētu to veicināt. Mums būtu jārunā par šīm lietām, kad mēs satiekamies un sarakstāmies. Lūgsim Dieva padomu, lai mūsu cilvēku valodas ietvaros mēs varētu labāk atklāties mūsu Visvarenajam Valdniekam, Visuma Ķēniņam, Debess un Zemes Radītājam.

Dienas sākumā

Visuvarenais Tēvs, Izraēla Dievs, manu brāļu un māsu Dievs, es vēršos pie Tevis Kunga Jēzus vārdā šorīt. Lūdzu uzklausi mani. Lūdzu sūti Kungu Jēzu atpakaļ ātrāk. Lai tas būtu pat šodien, Kungs. Paskubini šīs dienas atnākšanu, Tēvs. Tēvs, kad es domāju par Jēzus atnākšanas brīdi, es patiesi cenšos būt tam gatavs. Varenais Dievs, es zinu, ka tu gribi, lai es gaidītu un būtu gatavs. Es zinu, ka tāda ir Tava griba. Un ko vien es prasīšu saskaņā ar Tavu gribu, Tu to uzklausīsi. Un tā, mūsu Tēvs debesīs, uzklausi debesīs, tavā mītnē, uzklausi manu lūgšanu, ka es būšu gatavs Kristus atnākšanai šodien. Vadi mani un taisno visas šīs dienas gaitā, lai viss tas kopā strādātu mana garīguma attīstībai. Dod man garīgu spēku, Tēvs, pastāvīgi uzturēt šo cīņu apziņā. Lūdzu palīdzi man būt garīgam, apzināties, ka es esmu Tavs kalps, Visvarenā Dieva kalps. Dod man spēku, Kungs, pret šo pasauli, pret miesas pasauli, kas ir kā manī, tā arī visapkārt man. Žēlīgais Tēvs, dod man patiesi dziļāku izjūtu šodien, ka es esmu Tavs, ka piederu garīgajam Izraēlam, dzīvodams šai grēcīgajā pasaulē. Ak, Jahve, Izraēla Dievs, dod man dziļāku ieskatu Tavā raksturā šodien manas dzīves pieredzes rezultātā, pārdomājot Tavu vārdu, dod man Tava Vārda apziņu. Jo es zinu, ka tie, kas apzinās Tavu Vārdu, paļaujas uz Tevi. Un, Tēvs, es tā gribu dzīvot ticīgā dzīvi, es tā vēlos pastāvīgi apzināties mana aicinājuma realitāti. Lūdzu palīdzi man tajā, Tēvs! Ak, Augstais Kungs, debesu un zemes Radītāj, jā debesu un zemes radītāj, dod man šo spēku, es lūdzu! Un Tēvs neatstāj manus mīļos brāļus un māsas, kas tāpat cīnās un pūlās kā es, dod mums izbaudīt uzvaru ik stundu šodien, tā lai galu galā mēs varētu satikties visi kopā beigu triumfā. Ak, Tēvs, paātrini Savas Valstības atnākšanu, brīnišķo Kristus satikšanas brīdi! Un pat tagad, šajā dzīvē, Tēvs, ļauj man izjust Tavu žēlastību, ļauj man dzīvot tagad tā, it kā es dzīvotu Tavas Valstības dienā! Esi ar mani šai ceļā, Kungs, dod man manu dienišķo maizi šodien, dod man to, kas man ir nepieciešams fiziskajā ziņā, un ļauj man biežāk izjust Tavu mīlestību šodien, Tēvs! Ak, Jahve, Jahve! Kaut man būtu vairāk iespēju šodien paust šo lielo Cerību citiem, šīs lielās zināšanas, lai pasaule man apkārt uzzinātu Tavas mīlestības labo vēsti, un Tavu mīļoto Dēlu! Ak, Tēvs, es pateicos Tev par Tavu klātbūtni šorīt, lai tā ir ar mani un lai Tavas tuvības sajūta aug augumā šodien, Tēvs! Nedod man griezties atpakaļ, paklupt, būt vienaldzīgam pret Tavas taisnības lielajām lietām, Tēvs! Dod man spēku iet uz priekšu, Tēvs, un uzklausi mana gara upuri, kad es aizlūdzu Tevi caur manu Kungu Jēzu, Āmen.

Lūgšana pirms ēšanas

Žēlīgais Tēvs, Jēzus vārdā es nāku pie Tevis, Tavā klātbūtnē, šīs dzīves burzmā, lai lūgtu Tevi uzklausīt manus pateicības vārdus par šo ēdienu. Tēvs, lūdzu atver manas acis, lai es varētu redzēt tavu lielo mīlestību visās lietās. Un visupirms, es pateicos Tev par manu Kungu Jēzu, par Valstības cerību, šo maizi, kuru cilvēks var ēst un dzīvot mūžīgi. Ak, visvarenais Dievs, lūdzu pasteidzini Valstības atnākšanu, un lūdzu pieņem manus necilos pateicības vārdus mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, Āmen.

Lūgšana pirms došanās ceļā

Augstais Dievs, Jahve, Es Tevi lūdzu Kunga Jēzus vārdā, lai nāk Tava Valstība! Bet kamēr vēl šīs dzīves ceļi nav galā, Tēvs, lūdzu palīdzi man šajā ceļojumā, ved mani ar drošu roku pa šīs dzīves ceļiem kā Tu vedi savu tautu caur dzīves ceļu tuksnešiem pagātnē, lai pagodinātu savu Vārdu. Lūdzu, Tēvs, vadi arī mani. Lūdzu palīdzi man stiprināt garīgumu šinī ceļā, neskatoties uz visām ceļojuma problēmām, palīdzi man domās kavēties Tava vārda augstumos, debesu Valstībā Kristū un pārdomās arvien skaidrāk aptvert Tava mīļotā Dēla mīlestību. Caur Viņu, Kungs, lūdzu uzklausi mani! Āmen.

Lūgšana pirms vārda lasīšanas

Pilnīgais Tēvs, caur Tavu mīļo pilnīgo Dēlu es nāku pie Tevis Vissvētākajā vietā, pašās Debesīs, lai dedzīgi aizlūgtu par Kristus atgriešanos, lai es varētu zināt Tevi kā Tu zini mani. Ak, Tēvs, savā garīgajā cilvēkā viss, ko es vēlos, ir sēdēt Tavā templī un vērot Tava rakstura skaistumu un Tavus ceļus. Es pateicos Tev par to, ka Tu tagad dod man šos brīžus, lai to darītu! Kad es tagad sēžu Tava vaiga priekšā, ak, Dievs, es cenšos uztvert jaunekļa Samuēla garu, lai teiktu: ‘Runā, Kungs, jo Tavs kalps klausās!’ Tēvs, runā uz mani caur Tavu vārdu, runā uz mani personīgi, atver manas acis, lai es redzētu vairāk par melniem burtiem uz balta papīra, parādi man Tava vārda brīnumainās lietas, parādi man Savu godību, Izraēla Dievs, un lūdzu dod man spēku šo lietu garu ņemt līdzi manā dzīvē, Tēvs, lai tas būtu kas vairāk par prāta jūsmu! Tēvs, uzklausi manu lūgšanu, manu sirsnīgo vēršanos pie Tevis ar lūgumu dziļāk tvert Tavu garīgumu, Tava Gara pilnīgumu Kunga Jēzus vārdā! Āmen.

MAIZES LAUŠANAS LŪGŠANAS

IEVADA LŪGŠANA

Visuvarenais Valdniek, Jahve, visa Izraēla Dievs, caur manu Kungu Jēzu es nāku Tava troņa priekšā, savās domās, Kungs, es noliecos Tavas godības klātbūtnē, jūtot to atspoguļojamies Kunga Jēzus sejā. Noliecies pie manis un uzklausi mani, ak, Dievs. Tēvs, lūdzu esi tik labs un atver manas acis, lai es skaidrāk saredzētu Kristus varenību, Tavu godību Viņā atspoguļojamies. Ļauj man labāk iepazīt Tevi, mans Tēvs, lai šī tikšanās paceltu mani vēl vienu pakāpienu augstāk, iepazīstot Tava mīļotā Dēla žēlastību, kas mani mīlēja un atdeva Sevi par mani. Atver manas acis, Tēvs, lai es skaidrāk un reālāk iztēlotos Viņa dzīves un visupirms Viņa nāves sāpi; lai es saredzētu tās nozīmi priekš manis, Tēvs, lūdzu padari to skaidrāku manā apziņā, lai es šo lietu garu varētu ņemt līdzi šai grūtajā dzīvē. Lūdzu esi ar visiem Taviem mīļajiem bērniem, kad mēs esam visi kopā ap šo nonāvēto avi, Tava mīļotā Dēla simboliem, šai Ēģiptes tumsībā, šai pasaules tukšumā. Lai kur tie arī atrastos, Kungs, fiziski un garīgi, esi tiem visiem līdzās, apvieno mūs, Tēvs, caur mūsu kopējo Kristus mīlestības pieredzi un sapratni. Atver manas acis Tavam vārdam, kad es to lasu, Kungs, lai es tajā saredzētu Kristus garu un skaudro nepieciešamību, Tēvs, jā, mans Kungs, lai es skaidri saredzētu sava stāvokļa bezcerību, Tavas piedošanas un žēlastības nepieciešamību caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ak, Jahve, lūdzu paātrini Kunga atnākšanu, lai es pats Viņu redzētu, lai manas acis Viņu skatītu, lai es redzētu Ķēniņu Viņa skaistumā. Es vēlos, lai Viņš atnāktu Manas dzīves laikā, Tēvs. Palīdzi man turēties, Tēvs, ak Dievs, liec man būt uzticīgam derībai, ko mēs noslēdzām kristību laikā. Tēvs, es no visas sirds pateicos Tev par mūsu ciešo attiecību brīnumu! Es Tev pateicos domās un vārdos, cik kvēli tas cilvēku valodā iespējams, par to, ko Tu man esi darījis, pietuvinot mani sev, padarot mani piederīgu savai tautai! Ak, Jahve, manas derības Dievs, kas ir žēlīgs pret mani un visu savu tautu, lūdzu pieņem to, ko es taisos tagad darīt, no jauna apstiprinot derību ar Tevi. Lai mūsu derība ar Tevi būtu vēl ciešāka, lai es būtu vēl ciešāk saistīts ar visiem, kas ir derībā ar Tevi. Palīdzi, Tēvs, man nākt pie Tava Vārda saprašanas, redzēt Tavu žēlastību Kristū un palīdzi man šonedēļ ar lūgšanām tuvināt tev vīrus un sievas, palīdzi man lūgt par brāļiem un māsām, lai arī tie ar lielāku dedzību un sirsnību atsauktos uz Tavu lielo mīlestību. Augstais Tēvs, es vēlreiz lūdzu, atver manas acis plašāk Tavai lielajai mīlestībai Kungā; lai es reāli izzinātu Kristus mīlestību, kas pārsniedz cilvēka zināšanas, lai es spētu saskatīt Kristus mīlestības garumu, platumu un dziļumu un visupirms augstumu! Ak, Tēvs, dod man lielāku prātu, Tava Gara prātu, palīdzi man šonedēļ vairāk laika veltīt Tavam vārdam, vairāk laika veltīt pārdomām par to dienas laikā, celties agrāk no rīta, lai vairāk par to domātu, sākt katru dienu daudz garīgāk. Augstais Dievs, Tu zini manu sirdi, manu vēlēšanos pēc Tevis, taču atceries, ka es esmu tikai pīšļi un nekas vairāk. Ak, Jahve, kas ir cilvēks, ka Tu rūpējies par viņu, un cilvēka dēls, ka Tu apmeklē Viņu? Kas es esmu, Tēvs, ka Tu esi nācis man tik tuvu? Liec man skaidrāk apjaust manu vājumu un Tava spēka diženumu, lai es vēl vairāk novērtētu Tavu taisnību, lai es to redzētu tā, kā paveras skatam majestātiskie kalnu augstumi; lai es pilnīgāk un patiesāk iemīlētu Tavu taisnību, palīdzi manam garīgumam augt augumā, lai līdz ar to es iemīlētu Kristus taisnprātību un redzētu Tava iemīļotā Dēla skaistumu, lai es pilnīgāk saplūstu Viņa mīlestībā ar Tevi, Tēvs! Kungs, palīdzi man, kad es lasu un domāju par Kungu Jēzu, palīdzi man koncentrēties, turot vienu domu prātā, paaugstini mani, Kungs, lai ar Tavu žēlastību es augtu gara spēkā dienu no dienas, lai tas mani iedvesmotu pat stundu no stundas šajā vientuļajā dzīvē, Kungs! Uzklausi manu lūgšanu, Tēvs, nāc man tuvāk, Kungs, jo es nāku Tavā priekšā varenā Kunga Jēzus vārdā! Āmen.

Lūgšana par maizi

Visuvarenais Tēvs, es nāku Tavā priekšā caur Tavu mīļoto Dēlu. Caur Viņu, Tēvs, uzklausi mani, lūdzu, saproti un pieņem manu pateicību par Kunga Jēzus dāvanu, kuru es redzu šīs maizes simbolā. Es atkal redzu, cerams, daudz skaidrāk nekā agrāk, ka Tu mani tā mīlēji, ka atdevi par mani savu vienīgo mīļoto Dēlu. Tēvs, es piesaucu visu savu ticību, es cenšos to visu veltīt Kungam, šai maizei, kas nākusi no debesīm, no Tevis. Tēvs, es ticu Viņam šīs maizes simbolā. Tēvs, es atveru sirdi Viņam un Tev, nāc un mīti manī, nāciet abi un ēdiet līdz ar mani, dzīvojiet manā sirdī. Ak, Tēvs, šī brīža spraigumā mājo manī, lai Tava dzīve ir manī. Taču it īpaši, Kungs, es gribētu saglabāt šo spraigumu savā ikdienas dzīvē, jo es zinu, ja es ikdienā ēdu Kristus miesu, tad es iemantoju mūžīgo dzīvi. Un tā, Tēvs, kad šī maize kļūst par daļu no manis, kaut nelielā mērā, lai arī Kristus gars kļūst par daļu no manis, lai manas domas, mans runas veids, pat manas balss nokrāsa liecinātu par to, ka caur Kristu Tu man patiesi esi parādījis tik lielu žēlastību un devis taisnības dāvanu. Ak, Tēvs, palīdzi man, liec man dziļāk novērtēt šīs lietas, lai tās būtu neatdalāmas no manis. Ak, Jahve, Taisnības Dievs, sajūtot Tavas mīlestības klātbūtni, es lūdzu no visas sirds: lūdzu, sūti Viņu ātrāk pie mums atpakaļ. Lūdzu, Tēvs, lūdzu uzklausi mani Debesīs, Tavā Debesu mītnē, Viņa svētajā vārdā! Āmen.

Lūgšana par vīnu

Ak, Tēvs, visas žēlsirdības un līdzjūtības Dievs, caur Kungu Jēzu, manu priesteri pie Tavas labās rokas, es nāku lai lūgtu Tavu žēlastību vienā lietā: saproti un pieņem manu pateicību par Kristus asinīm. Tēvs, es pateicos Tev par to, ka maize un vīns atsauc to visu kā reāli notiekošu šobrīd. Mazgā mani, Augstais Tēvs, Viņa asinīs; stiprini manu prātu un garu, lai caur patiesu ticību, ka Tava pilnība redz mani pilnīgi nevainīgu, tērptu Tava nesalīdzināmā Dēla taisnībā, es gūtu prieku un mieru. Pasteidzini, ak, Dievs, to lielo beigu triumfa dienu, kad es dzeršu šo kausu atkal kopā ar Manu Kungu Jēzu Jeruzalemē, lielajā ķēniņa pilsētā! Paskubini to, pasteidzini, un dienās, kas vēl atlikušas, liec augt augumā manas saistības ar Kunga Jēzus asinīm brīnumam! Ak, Kungs, kaut es varētu atdot sevi, savu dzīvi tā, kā to darīja Viņš. Dod man spēku pacelties Viņa piemēra augstumos kaut nedaudz vairāk, Visvarenais Tēvs, taču stiprini manu ticību žēlastības un žēlsirdības garā, kam es esmu liecinieks šeit. Pieņem manu pateicību par to, mīļotais Tēvs, lūdzu mana Kunga un Pestītāja Jēzus vārdā! Āmen.

Noslēguma lūgšana

Ak, Kungs, uzklausi mani atkal noslēgumā caur mūsu Kungu Jēzu. Es Tev pateicos no visas sirds par to, ko es esmu varējis darīt, es visupirms slavēju Tevi par Tavu mīlestību pret mani Jēzū Kristū un es cenšos cik vien man spēka vairot Viņa uzvaru pār miesu. Kaut Tu atvērtu vaļā Debesis, nonāktu lejā, lai visa zeme iepazītu Tavas izpausmes Kristū brīnumu! Kaut Viņš drīzāk atgrieztos, Tēvs! Vadi mani šajā īsajā dzīvē, Tēvs, palīdzi man zināt savu galu, palīdzi man redzēt visa, kas ārpus Kristus, pilnīgo niecību; skaidri apjaust Viņa veltīšanās Tev un Taviem ceļiem garu. Ak, Augstais Tēvs, mīlestība pret Tevi nav salīdzināma ar cilvēka mīlestību! Kad es sēžu šeit Tavā un Tava mīļotā Dēla klātbūtnē, es jaušu jūsu bezgalību, jūsu slavenā rakstura diženumu un, visupirms, jūsu mīlestību un žēlsirdību pret mani Kristū. Uz īsu brīdi, Kungs, es esmu pieskāries debesīm, es esmu atkāpies no zemes lietām, lai tiektos pēc debesīm, es sāku tiekties pēc Tava Gara lietām; un tagad es pagriežos ar seju pret šo pasauli, lai atkal nestu krustu, un es no visas sirds lūdzu Tevi palīdzēt man ņemt līdzi Kristus garu, lai es varētu turēties Viņa krusta gara līmenī, cīnoties par pilnību. Ak, Tēvs, es zinu, ka nav īsāka ceļa, es negūšu uzvaru, ja es necīnīšos kā pienākas. Ak, Jahve, ved mani uz priekšu caur šo tuksnesi, caur šīs pasaules aurojošajiem vējiem un manis paša dabu, un, Tēvs, es zinu, ka tu mani izvedīsi, ja es turēšos pie Tevis. Ak, Tēvs, kaut visas manas dienas es būtu ar Tevi, turi mani savā brīnišķajā gaismā, arī tagad, un ved mani uz sadraudzības pilnību ar Tevi un Kungu Jēzu; tas ir viss, pēc kā es tiecos šai dzīvē. Tu zini mani, Kungs, Tu zini manu dzīvi, mani ceļi ir atvērti Tavam skatam, Tu zini, ka tā patiesi ir mana vienīgā cerība, mana vienīgā vēlēšanās. Ak, Tēvs, es slavēju Tevi par šo tuvību, ko mēs izjūtam, ko mēs izjūtam tagad, par šo Gara vienotību caur brīnišķo Kunga Jēzus starpniecību. Ak, Augstais Tēvs, Izraēla Jahve, visas zemes Kungs, es zinu, ka tu mani esi uzklausījis caur Viņu. Par to es Tevi slavēju. Āmen.

PIEKTĀ NODARBĪBA

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM UN DEBATĒM

1. Cik minūtes dienā tu pavadi lūgšanā?

2. Ar kādām praktiskas dabas problēmām tu saskaries lūgšanas sakarā, piemēram, vai tai ir grūti atrast laiku? Atrast laiku un vietu, kur tevi neiztraucēs kāds no ģimenes locekļiem?

3. Vai tu izjūti kādas garīgas dabas problēmas, piemēram, vai tu zini, ko tev būs lūgt?

4. Kā tu domā, kas būtu darāms, lai atrisinātu šīs problēmas?

5. Kā mums zināt, ko mums būs lūgt? Vai lūgt par lietām, ja mēs nezinām, vai tās būs saskaņā ar Dieva gribu?                                       

Uz Bībeles Pamatiem Mājas

 

1. nodarbība: Ko nozīmē būt Kristū

 

2. nodarbība : DIEVBIJĪBAS PRINCIPI

 

3. nodarbība: EKLĒSIJAS DZĪVE

 

4. nodarbība: SLUDINĀŠANA

 

5. nodarbība: LŪGŠANA

 

6. nodarbība: BĪBELES STUDĒŠANA

 

7. nodarbība: KUNGS, KURU MĒS GANDRĪZ NEMAZ NEPAZĪSTAM

 

8. nodarbība: DIEVS,
KURU MĒS GANDRĪZ NEPAZĪSTAM


9. nodarbība: PARAUG PIEMĒRI


10. nodarbība:DAŽAS PROBLĒMAS