Literatura Kontakti Notikumi Linki

English language church in Riga [Vaidelotes 11a, Ilguciems LV-1007], Sundays at 12

English language church in Riga, latvia

 

email: info@carelinks.net   Tel. 23886058

Bībeles Pamati

Highly recommended: The Bible Companion, a free Bible app. Bible text of the New European Version [contemporary, modern English] with audio, deeper commentary on every verse, basic devotionals on every chapter, audio message on every chapter, youth message on all chapters, continuous play option for all audio files, reading planner, powerful search function, ad free, plus "Bible Basics" study course. No ads or popups. This app offers more features and resources, absolutely and genuinely free, than probably any other free Bible app.

 

Bible Companion app    Bible Companion app 

 Bible Companion app

UZ BĪBELES PAMATIEM: ROKASGRĀMATA GARĪGAIIZAUGSMEI

PĒDĒJĀS DIENAS

Dzīve un alkaholisms

 

ĪSTENAIS NELABAIS:Ko Bībele saka par velnu

 

ĪSTENAIS KRISTUS - Ko Bībele saka par Kristu

 

 

 
 
 
 
 

Dievs Visuma Radītājs ir Bībeles autors. Bībelē mums atklājas Dievs un Viņa griba. Ja šo pamatpatiesību varētu noliegt, Bībele izrādītos lielākā uz nežēlīgākā ciulvēces apmānītāja. Ja Bībelē rakstītais ir patiesība, mūsu priekšā atrodas pasaules augstākā vērtība.

Bībelē rakstītajā Dieva Vārdā varam atrast mieru un laimi.

Tā dod atbildes uz vismulsinošākajiem jautājumiem par mūsu dzīves jēgu un nolūku labā un ļaunā sadursmes gala iznākumu.

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā