Literatura Kontakti Notikumi Linki

 

электронный адрес: info@carelinks.net   

Bībeles Pamati

 

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

UZ BĪBELES PAMATIEM: ROKASGRĀMATA GARĪGAIIZAUGSMEI

PĒDĒJĀS DIENAS

Dzīve un alkaholisms

 

ĪSTENAIS NELABAIS:Ko Bībele saka par velnu

 

ĪSTENAIS KRISTUS - Ko Bībele saka par Kristu

 

 

 
 
 
 
 

Dievs Visuma Radītājs ir Bībeles autors. Bībelē mums atklājas Dievs un Viņa griba. Ja šo pamatpatiesību varētu noliegt, Bībele izrādītos lielākā uz nežēlīgākā ciulvēces apmānītāja. Ja Bībelē rakstītais ir patiesība, mūsu priekšā atrodas pasaules augstākā vērtība.

Bībelē rakstītajā Dieva Vārdā varam atrast mieru un laimi.

Tā dod atbildes uz vismulsinošākajiem jautājumiem par mūsu dzīves jēgu un nolūku labā un ļaunā sadursmes gala iznākumu.